Fastlege

  • Medisinsk rådgivning, spesielt for de med langvarige plager/sykdommer/står fast
  • Vurdere journaler/prøvesvar o.l – om det eventuelt er indikasjon for videre medisinsk utredning/behandling
  • Grundig klinisk undersøkelse, spesielt med henblikk på muskel-skjelettlidelser. Injeksjoner på senefester i ledd og muskulatur
  • Hjelpe mennesker til å finne egen kraft til å bedre sin helsetilstand og livskvalitet
  • Samtaleterapi
  • Være bindeledd mellom skolemedisin og supplerende (alternativ) behandling

Våre erfarte fastleger med et bredt medisinske kompetanse hjelper deg i en profesjonell-nivå med dine diverse plager innen veldig kort ventetid.

Vi kan hjelpe deg med både dine akutt og langvarige sykdommer/symptomer og en rekke tjenester, blant annet: