Akutt bronkitt

Akutt bronkitt preges av plagsom hoste med eller uten oppspytt. Det ikke uvanlig med smerte i brystveggen under hosting. For de fleste varer hosten i to til tre uker, men noen plages i over fire uker

Hva er akutt bronkitt?

Akutt bronkitt er en forbigående betennelse av slimhinnen i luftrøret og de større forgreninger (bronkiene) i lungene. Tilstanden kommer ofte i kjølvannet av en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse), og er en type nedre luftveisinfeksjon. Akutt bronkitt forekommer oftest om høsten og vinteren

Sykdommen preges av hoste dag og natt, sårhet og eventuelt smerter i brystveggen når du hoster. Hosten kan være tørr eller slimete. Det kan forekomme sår hals og snue. Det er også vanlig med farget oppspytt ved hoste. Lavgradig feber er ikke uvanlig. Allmenntilstanden er som regel lite svekket. Hosten varer for de fleste i to til tre uker, men hos en av fire varer hosten mer enn én måned.

Årsaker

Akutt bronkitt skyldes i rundt 90% av tilfellene virusinfeksjoner. Bare i sjeldne tilfeller er bakterier årsak til denne sykdommen. Sigarettrøyking og luftforurensinger i husholdet (for eksempel dårlig fungerende ovn, forbrenning av biobrensler) gir økt risiko for å utvikle akutt bronkitt.

Diagnostikk

Legen vil vurdere akutt bronkitt som mulig årsak til plagene dine ved å sammenligne dine symptomer med det typiske sykdomsbildet av tilstanden. Hun vil eventuelt lytte på lungene dine med stetoskop og inspisere munnhulen og svelget. Hovedoppgaven for legen er å utelukke andre tilstander som kan kreve behandling. Ved mistanke om lungebetennelse kan blodprøver være nyttige (CRP). Ved mistanke om uvanlig (“atypisk”) bakterieinfeksjon kan det være aktuelt med å ta en penselprøve fra øvre luftveiene (nasofarynksprøve). Ved langvarige plager eller usikkerhet om diagnosen, kan det også være aktuelt å ta røntgen av lungene.

Behandling

Hos ellers friske voksne og barn er infeksjonen selvhelbredende. Viruset forårsaker irritasjon i slimhinnen i luftveiene. Du bør unngå fysiske anstrengelser som fører til betydelig økt pusting, for å unngå ytterlige irritasjon av luftveiene. Velmente kjerringråd som å ta en joggetur for å svette ut infeksjonen vil mest sannsynlig føre til forverring av sykdommen.

En kombinasjon av tilstrekkelig med hvile, væsketilførsel og søvn derimot er mer hensiktsmessig for å fremskynde helbredelsen. Unngå aktiv og passiv røyking.

Astmamedisin (korttidsvirkende betastimulator) kan være aktuelt for å lette pusten og dempe hosten dersom det er tegn til tranghet i luftveiene. Hostedempende eller slimløsende medisiner har lite eller ingen effekt.

Antibiotika er uten effekt ved akutt bronkitt forårsaket av virus, og dette har vist seg å gjelde også i mange tilfeller hvor det er bakterier som er årsaken. Antibiotika har ingen vesentlig effekt på varighet av hosten. Unntaksvis kan antibiotikabehandling av akutt bronkitt være aktuelt, for eksempel hos enkelte eldre og skrøpelige pasienter som har kroniske helseplager.