Dr. Axel Mühlan

Gynekolog

Spesialist i gynekologi og urogynekologi og er svært dyktig innen gynekologisk kirurgi og kosmetisk intim kirurgi.
Dr. Mühlan er utdannet lege ved universitetet i Jena, Tyskland i 1996 og ferdig spesialist i 2005.
Han har jobbet som overlege ved gynekologisk avdeling, Sørlandet sykehus Flekkefjord siden 2005. Han har arbeidet på forskjellig privat klinikker i Norge siden 2015.