Gravid & Ultralyd

VI TILBYR 2D, 3D OG 4D ULTRALYD TIL VÅRE PASIENTER.
Tidlig utralyd fra uke 6-11

Vi utfører ultralydundersøkelser fra uke 6 og ut svangerskapet. Vi tar ultralyd både innvendig og utvendig, men tidlig i graviditeten anbefales det innvendig ultralyd, da det gir mest utbytte.

Det kan være ulike grunner til at du ønsker å komme til ultralydundersøkelse, men målet for en undersøkelse i 2D (Medisinsk) -ultralyd er som regel følgende:

  • Å fastsette termin 
  • Se om du har flere fostre 
  • Se hvor morkaken er plassert i livmoren 
  • Sjekke at alt er som det skal med fosteret
Nakkefold ultralyd (Nakketranslusensmåling) fra uke 11+6 - 13+6

Alle foster har en liten væskebrem under nakke som kalles for nakketranslusens (nuchaltranslucency). Hvis det er økt hevelse i nakken, er det større risiko for kromosomsykdom hos fosteret, f.eks Downs syndrom (trisomi 21). Økt hevelse kan også ses ved andre tilstander som f.eks hjertefeil, men fosteret kan også være helt friskt.

Økt nakkefold påvises hos ca. 75% av foster med Downs syndrom. Man ser i tillegg ved undersøkelsen om fosteret har utviklet nesebein, da 60-70% av foster med Downs syndrom mangler det i uke 11+6-13+6. Ved å kombinere undersøkelsefunnene beregnes en risiko for kromosomfeil. Denne risikoen kan i sin tur kombineres med blodprøve (Dobbelt test eller Trippeltest) for å få en enda mer presis risikovurdering.

3D / 4D-ultralyd

Man starter med 2D for en medisinske vurdering først og går man over til 3D/4D

Vi tilbyr også gravide ultralyd i 3D og 4D. 3D betyr at bildet ser 3-dimensjonalt ut slik øynene ser det i det virkelige liv og 4D brukes som begrep dersom man også ser bevegelser (film).

Vår spesialist har over 20 års erfaring med ultralyd, og kan gjennom 3D- og 4D ultralyd gi vordende foreldre en helt spesiell opplevelse der dere vil kunne se bilder av barnet mens det sover eller beveger seg. Mange gravide uttrykker at graviditeten blir mer «virkelig» etter å ha sett barnet i 3D, og den emosjonelle tilknytningen til barnet blir ofte forsterket (både for den gravide og partneren).

Hvis du ønsker det, kan du også få opplyst kjønn på barnet. Vi anbefaler å vente til tidligst uke 24 for å ta ultralyd i 3D/4D, helst rundt uke 27/28.

En konsultasjon varer i 25 minutter, og du får med deg bilder på en DVD-plate.

Les mer om svangerskap kontroller her.

Fosterutvikling i livmoren

Utviklingen av et menneske fra befruktning til fødsel