. . .

Dr. Halfdan Simensen

Halfdan Vier Simensen er gründer av Aviva Helse og legespesialist i både generell kirurgi (1992) og plastisk kirurgi (1996)

Han tok medisinsk embedseksamen i 1981 ved Universitetet i Oslo og ble spesialist i generell kirurgi i 1992 etter 7 års tjeneste ved Bærum sykehus og Rikshospitalet. Han har vært overlege ved flere sykehus.  Etter tjeneste ved Haukland sykehus, Rikshospitalet og Ullevål sykehus ble han spesialist i plastisk kirurgi i 1996.

Dr. Simensen er glad i sitt arbeide  og vil fortsette sitt arbeide i noen år  enda, ikke minst for å kunne overbringe sin kunnskap til  og skape kontinuitet  med yngre kolleger ved Arna Clinic. Dr. Simensen har autorisasjon i Norge, Sverige og Spania. Han er medisinsk ansvarlig  for Aviva Helse. Plastisk kirurg Dr. Halfdan V. Simensen er medlem av Norsk forening for plastikkirurgi og Norsk forening for estetisk plastikkirurgi og har tidligere sittet som sekretær for Norsk forening for plastikkirurgi.

 

For mer informasjon om Dr. Simensens operasjoner, behandlinger og priser gå til https://avivahelse.no/

Vennligst vent