Svangerskap kontroll

Alle gravide får tilbud om et basisprogram med åtte konsultasjoner hos fastlege/jordmor inkludert ultralydundersøkelse på sykehuset i uke 18/19 som et offentlig tilbud. Ved behov bør gravide få tilbud om ekstra oppfølging utover basisprogrammet.

Hos Arna Clinic, kan vi bistå deg i hele graviditet både ved hjelp av våre erfarte fastleger og vår privat gynekolog dersom du ønsker ekstra profesjonelle ultralyd kontroller fra uke 6 til uke 39 i 2D,3Dog 4D. Vi kan følge opp både din og fosteret helse gjennom hele svangerskapet med god veiledning, informasjon, rutinemessig blodprøver, urinprøver og blodtrykk målinger. 

Første kontroll

Den første kontroll er det viktig at man setter ekstra tid for å gjennomgå all informasjon og oversikt over svangerskapsperioden.

Du vil få god veiledning og råd om kosthold, ernæring, tobakksbruk, bruk av alkohol eller andre rusmidler og fysisk aktivitet. Legen komme å spørre deg om din tidligere og nuværende fysiske/ psykiske helse. Det skal fylles ut svangerskap skjema.

I andre kontroll vil det bli tatt en rekke tester, blant annet blodprosent, jernstatus, Rhesus- typing og blodtypeantistoffer. Urinprøven blir undersøkt med tanke på innhold av proteiner eller bakterier.  Det blir sendt henvisning for fødeplass og for ultralyd i uke 18 til sykehuset.

Deretter ved hver kontroll, vil det tas undersøkelse av urinen og måling av blodtrykk.