Reisevaksinasjon

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet blir de fleste av oss vaksinert mot en hel rekke sykdommer. Per i dag gjelder dette hele 13 sykdommer. Noen av disse vaksinene må vi ta på nytt i voksen alder og også revaksineres for hvert 10. år. Dette gjelder f.eks. difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.

 Reisevaksiner er viktige forebyggende tiltak ved mange reisemål.

Anbefalt vaksine etter reisemål

Anbefalinger til den enkelte reisende vil avhenge av reisemål, reisens varighet, type reise, den reisendes helsetilstand, alder, tidligere vaksinasjonsstatus og den epidemiologiske situasjon til enhver tid.

Reisende deles inn i to grupper:

  • Gruppe 1 – Forretnings- og turistreiser (opptil tre til fire uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.
  • Gruppe 2 – Korte eller langvarige utenlandsreiser med opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk i tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også ta hensyn til anbefalingene som foreligger for nabolandene.

Vaksiner mot sykdommene polio, difteri og stivkrampe inngår i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Det anbefales generelt at man får boosterdose (oppdatering) av disse vaksinene dersom det er gått mer enn ti år siden siste dose.

MMR-vaksine anbefales til personer som er uvaksinerte og som ikke vet om de har gjennomgått alle sykdommene (meslinger, kusma, røde hunder). Dette gjelder for reise til alle verdensdeler.

Hepatitt B anbefales nå generelt for langtidsreiser til land utenfor Europa, Nord-Amerika og Australia

Det kan under spesielle forhold også være aktuelt å vaksinere mot andre sykdommer. Dette gjelder:

  • Kolera og ETEC
  • Skogflåttencefalitt
  • Rabies
  • Tuberkulose
  • Influensa og pneumokokksykdom
Hvilke vaksiner du eller barna dine har fra før finner du i «mine vaksiner» på helsenorge.no