Psykiske lidelse

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser og det kan også medfører nedsatte konsentrasjon, funksjonsevne, adferdsendringer som reduserer livskvaliteten.

Psykiske lidelser er et utbredt problem i alle aldersgrupper og kan ramme de fleste. Det kan være angst, depresjon, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, posttraumatiske stresslidelse eller andre psykiske lidelser.

Psykiske lidelser er et utbredt problem i alle aldersgrupper og kan ramme de fleste. Det kan være angst, depresjon, spiseforstyrrelser, bipolar lidelse, posttraumatiske stresslidelse eller andre psykiske lidelser.
Vi på Arna Clinic kan hjelpe deg. De fleste med milde til moderate psykiske plager kan behandles av allmennlegen. Vi tilbyr samtale terapi. Ved uttalte psykiske plager kan vi henvise deg til psykiater, psykolog eller sykehus.