. . .

EKG/Spirometri

Elektrokardiogrammet (EKG)

Vi tar EKG på vår klinikk.  Elektrokardiogrammet (EKG) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Impulsene lar seg påvise/måle utenfor hjertet, f.eks. i armene, i bena, i brystveggen. EKG kan si noe om hjertet slår og fungerer som normalt eller om det er sykdom i hjertet som trenger videre utredning eller behandling.

Spirometri 

Et spirometer er et apparat legen bruker til å måle lungefunksjonen og er til hjelp for å stille diagnose ved mistanke om lungesykdommer som astma og kols. Vi utfører og tolker denne puste undersøkelsen hos oss og dersom det er behov henviser vi videre til avtalespesialister (Humana Sandvika/ Moloklinikken) eller sykehus.

Vennligst vent