Hypertensjon

Høyt blodtrykk betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som er normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslag, hjerteinfarkt og kronisk nyresykdom. Høyt blodtrykk skyldes et samspill av mange faktorer.  Arv er en medvirkende hos mange, og kostholdet har betydning. Mosjon og fysisk aktivitet ser ut til å motvirke høyt trykk, mens overvekt og stress gir en økning. Enkelte nyre- og hormonsykdommer kan også gi blodtrykksstigning.

Betydningen av et forhøyet trykk avhenger av hvor mange andre risikofaktorer du har:

  • Alder – risikoen øker med alderen
  • Kjønn – menn har høyere risiko enn kvinner
  • Røyking
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes
  • Tidligere hjertekarsykdom

Jo flere risikofaktorer du har, jo viktigere er det å få senket et lett eller moderat forhøyet blodtrykk. Motsatt, hvis du ikke har andre risikofaktorer, aksepteres et noe høyere blodtrykk.

Dersom du har et blodtrykk høyere enn 160/100 mmHg, vil du vanligvis trenge medikamentell behandling i tillegg til livsstilsendringer, uavhengig av andre risikofaktorer. 

Vi har 24-timers blodtrykk måler som vi tilbyr pasienter der vi mistenker høyt blodtrykk.