Lungebetennelse

Hva er lungebetennelse?

Lungebetennelse, pneumoni på fagspråket, er en betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med bakterier eller virus. Lungevevet vil si lungeblærene (alveolene), der den livsviktige transporten av oksygen fra luft til blod foregår.

Når lungevevet blir betent, kan det bli tyngre å puste. Jo mer omfattende lungebetennelsen er, jo tyngre blir det å puste.

Lungebetennelse er en ganske vanlig sykdom, og omtrent 5 av 1.000 innbyggere får lungebetennelse i løpet av ett år. Det er særlig de aller yngste og de eldste aldersgruppene som rammes. Sykdommen oppstår hyppigst om vinteren.

Symptomer

De fleste pasienter med lungebetennelse er moderat syke. Lungebetennelse oppstår gjerne etter en øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse). Du får plagsom hoste og blir etter hvert moderat tungpusten. Vedvarende feber etter en ukes sykdom er vanlig, men ved noen former for lungebetennelse har man feber bare om kvelden. Brystsmerter forekommer hos noen.

Brystsmerter ved lungebetennelse forverrer seg ofte i spesielle stillinger/posisjoner eller når du hoster eller puster dypt. Bemerk at selv om hoste er et sentralt symptom, og ofte fører pasienten til lege, er det bare noen få av de som går til legen på grunn av hoste, som har lungebetennelse.

Brystsmerter ved lungebetennelse forverrer seg ofte i spesielle stillinger/posisjoner eller når du hoster eller puster dypt.

Bemerk at selv om hoste er et sentralt symptom, og ofte fører pasienten til lege, er det bare noen få av de som går til legen på grunn av hoste, som har lungebetennelse.

Ved alvorlig lungebetennelse, særlig hos eldre mennesker og hos personer som er svekket av annen sykdom, er tilstanden preget av høy feber, dårlig allmenntilstand og tung pust. Sterke brystsmerter og hoste med farget eller blodig oppspytt, er vanlige symptomer ved lungebetennelse avgrenset til en lungelapp (såkalt lobær pneumoni).

Årsaker

En rekke ulike bakterier, virus og andre mikroorganismer kan infisere lungevevet og skape en betennelse. Som regel blir det ikke avdekket hvilken mikroorganisme som forårsaker lungebetennelsen. Smitte skjer vanligvis via dråper, ved hoste eller nysing fra syk person.

Mikrobene vil oftest også føre til betennelse i luftrørene, det vil si bronkiene. Det foreligger da såkalt bronkopneumoni, eller bronkitt-lungebetennelse.

Flere ting kan gjøre deg spesielt utsatt for å utvikle lungebetennelse:

  • Røyking
  • Akutt luftveisinfeksjon eller bronkitt på grunn av virus
  • Svekket hosterefleks som følge av høyt alkoholforbruk, hjertesykdom, hjerneslag eller høy alder
  • Redusert immunforsvar eller nedsatt allmenntilstand
  • KOLS

Lungebetennelse kan også utvikle seg hos ellers friske personer. De fleste alvorlige lungebetennelser er forårsaket av bakteriegruppen pneumokokker. Pneumokokkvaksinen som inngår som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, beskytter sannsynligvis mot alvorlig lungebetennelse.

Diagnosen

Typisk sykehistorie og funn ved legeundersøkelsen er noen ganger nok til at legen blir sikker på diagnosen. Blodprøver som høy CRP, høy senkning eller økt antall hvite blodlegemer styrker mistanken om lungebetennelse. Sikkert bevis for at det foreligger lungebetennelse, får man fra et røntgenbilde eller ultralydundersøkelse av lungene.

Lungebetennelse i nedre del av høyre lunge

I mange tilfeller velger allmennlegen å tolke symptomene dine og funnene ved lungeundersøkelsen som tilstrekkelig bevis for at det foreligger lungebetennelse (diagnosen stilles “klinisk”). Det er enklere å starte med antibiotika mens du ligger i senga hjemme, enn å sende deg til strabasiøse undersøkelser på legekontoret og sykehuset.

Behandling

De fleste pasienter med lungebetennelse kan behandles hjemme. Det er viktig at du selv sørger for at kroppen får ro og hvile for å påskynde tilhelingen. Hold deg god og varm, og drikk rikelig. Ved bakterieinfeksjoner blir sykdommen behandlet med antibiotika – vanligvis i ca. 10 dager, mens det ved lungebetennelse forårsaket av virus ikke brukes medisiner. I alvorlige tilfeller kan det bli aktuelt å legge deg inn på sykehus. På sykehus kan det bli aktuelt å kombinere antibiotika med kortikosteroider, noe som effektiviserer behandlingen.

Prognose

Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden avhengig av hvilken mikroorganisme som forårsaker infeksjonen, samt alder og allmenntilstand til den syke. Hos eldre og hos personer med svekket immunforsvar, er lungebetennelse en alvorlig sykdom som ofte krever innleggelse på sykehus. For de fleste vil en antibiotikakur være tilstrekkelig til at sykdommen går over i løpet av 1-3 uker. Eldre og personer som er særlig utsatt for risiko ved pneumokokksykdom, tilbys vaksine for å beskytte mot denne infeksjonen. Beskyttelsen mot lungebetennelse imidlertid usikker. Lungesvikt og blodforgiftning (sepsis) er sjeldne, men meget alvorlige komplikasjoner.