Helsesjekk

Det har blitt mer vanlig å ta en full sjekk av friske mennesker til tross for mangel på mistanke om sykdom eller plager ved å ta en rekke undersøkelser og prøver. De føler seg da mer sikre og trygge.

På Arna Clinic tar vi full helsesjekk med generelle blodprøver, blodtrykk og puls måling, undersøkelse av hjerte og lunger. Vi kan ta spirometri og EKG ved mistanke om hjerte- eller lunge sykdom. Ved behov for henvisning videre til andre undersøkelser eller spesialiteter kan vi hjelpe deg.