Legeattester

Legeattester danner grunnlag for viktige avgjørelser for deg med hensyn til helsen din i samfunnet og hva du skal bruke det til. Det kan være en bekreftelse for din sykdom, tilståelse av uførepensjon, en begrunnelse av ditt fravær fra skole/ arbeide, eller som en erklæring om din helsetilstand i forbindelse med en sak til Nav, rettsak, barnevern, forsikring osv.

Vi tilbyr legeattester, eller legeerklæringer. Se egen liste for oversikt under vor prisliste.