Akutt halsbetennelse

Akutt halsbetennelse skyldes i de fleste tilfeller et luftveisvirus. Det er en tilstand som vanligvis går over av seg selv, men noen ganger tilkommer bakterieinfeksjon som krever antibiotika.

Hva er akutt halsbetennelse?

Akutt halsbetennelse betegnes på fagspråket akutt tonsilitt. Det er en betennelse i de to ovalformede mandlene, tonsillene, som du finner på hver side baktil i svelget, samt i omliggende vev. Symptomer og tegn på tonsillitt er feber, svulne tonsiller, sår hals, svelgevansker, grøtet stemme og ømme lymfeknuter på siden av halsen.

Akutt halsbetennelse er en svært vanlig tilstand. Barn og unge er mest utsatt, og sykdommen opptrer hyppigst vinter og vår.

Årsak

De fleste tilfeller av tonsillitt skyldes infeksjon med et virus, men bakterier kan også forårsake tonsillitt. Den vanligste bakterien som forårsaker tonsillitt er Streptococcus pyogenes – eller gruppe A streptokokker (streptokokk-halsbetennelse). Det vanligste viruset er forkjølelsesvirus, men en rekke andre virus kan gi halsbetennelse. En spesiell form for halsbetennelse er mononukleose eller kyssesyke som gir en langvarig halsbetennelse og som forårsakes av Epstein-Barr viruset (EBV).

Tonsillene er immunsystemets førstelinje forsvar mot bakterier og virus som kommer inn i munnen. Denne funksjonen kan gjøre tonsillene særlig sårbare mot infeksjon og inflammasjon. Etter puberteten avtar tonsillenes immunfunksjon, noe som synes å være forklaringen på at tonsillitt er sjelden hos voksne.

Symptomer

Vanlige symptomer og tegn på tonsillitt er:

 • Sår hals
 • Feber
 • Svelgevansker
 • Grøtete stemme
 • Dårlig ånde
 • Hodepine
 • Hovne og ømme lymfeknuter på halsen
 • Røde, hovne tonsiller
 • Hvitt eller gulaktig belegg eller flekker på overflaten av tonsillene

Diagnosen

Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av din beskrivelse av plagene og ved en generell undersøkelse av helsetilstanden. Typiske symptomer er smerter i svelget, eller ubehag og plutselig innsettende feber. Smerten kan stikke opp til ørene. Man føler seg tykk i halsen, og stemmen er ofte forandret. Barn kan i tillegg til de andre plagene ha oppkast og magesmerter.

Ved undersøkelse av svelget vil man se at halsmandlene er røde og hovne, og ofte med et hvitt pussbelegg. Det er også vanlig å ha hovne lymfekjertler like under kjevevinkelen.

Ved usikkerhet om diagnosen vil legen ta en test for eventuelt å påvise streptokokker (en strep-test), da man ikke alltid kan gjenkjenne dem ved bare å undersøke svelget på vanligvis.

Ofte blir det også tatt en CRP-prøve. Dersom halsbetennelsen er spesielt kraftig, kan det i noen tilfeller være nødvendig å ta en blodprøve for å utelukke kyssesyke (mononukleose).

Behandling

De viktigste tiltakene er å sørge for at du får nok hvile og ro så lenge du føler deg syk. Febernedsettende eller smertelindrende medisiner, som for eksempel paracetamol, kan være til hjelp. Det er også lurt å drikke mye, og særlig kalde drikker kan dempe ubehaget.

Men, det er kroppens eget immunforsvar som skal aktiveres og nedkjempe infeksjonen! Unntaket er i de tilfeller hvor infeksjonen skyldes streptokokker. Da kan det være nødvendig med antibiotikabehandling, og som regel brukes vanlig penicillin. Noen ganger gis i tillegg kortikosteroid for å påskynde bedringen.

Tonsillene er lymfekjertler som har en funksjon i kroppen. I noen tilfeller forårsaker de allikevel så mye tilbakevendende plager at det er aktuelt å operere dem bort. Dette anbefales dersom:

 • Du har mer enn tre til fire betennelser med streptokokker hvert år
 • Det utvikler seg en såkalt halsbyll
 • Halsmandlene blir så store at det går ut over matinntak og allmennntilstand
 • Pustevansker når man sover på grunn av mandlenes størrelse

Prognose

I de aller fleste tilfeller vil halsbetennelsen gå over av seg selv i løpet av tre til syv dager. Dersom man får antibiotikabehandling på grunn av infeksjon med streptokokker, blir man som regel frisk etter to til fire dager. Kyssesyken, som ikke lar seg behandle med antibiotika, er derimot mer langvarig og krever oppfølging og kontroll.

Halsbyll er en komplikasjon der bakteriene sprer seg til området rundt mandlene. Dette medfører som regel økende feber, betydelige