Overvektig

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og følelser og det kan også medfører nedsatte konsentrasjon, funksjonsevne, adferdsendringer som reduserer livskvaliteten.

Årsaker:

  • For lite/ingen aktivitet og trening.
  • Overspisning
  • Bruker mye tid foran TV eller PC
  • Lavt stofskift/ubalanse i hormoner
  • Stress
  • Andre faktor som arv, psykiske lidelser, miljø og sosialøkonomi, kan spiller en betydelig roll for overvektighet.

Konsekvenser

En BMI over 25 regnes som overvektig og over 30 betyr at man har en helsefarlig overvekt og når BMI overstiger over 30, så er du i fare for en rekke tilstander som kan ha alvorlig konsekvenser for helsen din. Det kan dreie seg om, Diabetes, hjerte-kar sykdom, visse former for kreft, Gallevei sykdom, en rekke infeksjoner, leddplager og pusteproblemer.

Sliter du med overvekt eller fedme. På Arna Clinic kan vi hjelpe deg med kostholds-veiledning og livsstilsendringer.