Syfilis

Syfilis (lues) er en kjønnssykdom som er fremkalt av en bakterie (T. Pallidum). Smitte skjer nesten utelukkende ved seksuelt samvær. Barn kan smittes i mors mage under graviditet.

Tidlig syfilis i første 2 år
Primær syfilis viser seg ved et sår. Oftest er såret ikke ømt og med stiv bunn. Såret leges ubehandlet etter 3 – 8 uker. Blodtester (serologi) viser syfilis etter 2 – 4 uker.
Sekundær syfilis kommer innen ½ år. Vanligst i løpet av 6 – 8 uker. Eventuelt med feber, generelt hudutslett, sykdomsfølelse og lymfekjertelhevelse. En fjerdedel av de med syfilis får ikke sekundære syfilissymptomer.
Ubehandlet forsvinner symptomene etter noen uker. En stor del er selvhelet uten blodsymptomer (serologi) og med målbare antistoffer som tegn på tidligere sykdom men uten aktuell sykdom.
I syd- og Mellom-Amerika og Asia forekommer utbredte infeksjoner (Pinta, Yaws og andre endemiske treponematoser) med bakterier som ligner syfilisbakterier, men som smitter uten seksuell kontakt og altså ikke er en kjønnssykdom. Blodprøvene kan gi reaksjoner som ved syfilis.


Sensyfilis
Sensyfilis inntreder etter 5 – 20 år. Hos en del pasienter som er ubehandlet kommer det sensymptomer fra infeksjon i nervesystemet, huden eller hjertet. Det har forekommet sykdomstilstander i de fleste av kroppens organer. Det er senstadiet ved ubehandlet syfilis som har gjort sykdommen fryktet historisk.
Det er en sjelden kjønnssykdom i Norge. De fleste som blir smittet har hatt utenlandskontakt.

Behandling
• Tidlig syfilis: 1 mill. IE (0,6g) Benzylpenicillin intramuskulært daglig i 10 dager. 
• Sensyfilis: 1 mill. IE (0,6g) Benzylpenicillin intramuskulært daglig i 15 dager.
Ved penicillinallergi
• Tidlig syfilis: Tetracyklin eller Erytromycin 0,5g fire ganger daglig i 15 dager. 
• Sensyfilis: Tetracyklin eller Erytromycin 0,5g fire ganger daglig i 30 dager.