PCO polycystiske ovarie

Polycystiske ovarie, (PCO), betyr at eggstokker inneholder flere væskefylte blærer. De er vanligvis mellom 4-10 mm i diameter. De har ikke modnet normalt på grunn av hormonell ubalanse, og eggløsning finner derfor ikke sted. Noen kvinner med PCO kan imidlertid ha vanlig eggløsning iblant; derfor er det en sjanse for at de kan bli gravid på naturlig vis. 

Kvinner med normal menstruasjonssyklus kan ha cyster i eggstokkene. Mange av de cystene som dukker opp på eggstokkene, er helt normale. De oppstår som følge av eggløsning, og krymper vanligvis i løpet av en til tre måneder. Andre cyster skyldes overvekst av forskjellige celletyper i eggstokkene. De fleste cyster på eggstokkene er små og forsvinner uten å skape problemer. PCO kan utvikler seg til PCOS.

Forekomst av PCO/PCOS; Det er ca. 20% av kvinner har PCO/PCOS tilstand.

Hva forårsaker PCO?

Genetiske faktorer, dvs. det er en arvelig komponent, hvor noen kvinner vil være mer tilbøyelige til å utvikle PCOS enn andre. Har du en søster eller mor som har PCOS, er sannsynligheten for at du har tilstanden cirka 40 prosent. Man kan derfor ikke få PCO eller PCOS i voksen alder.

Symptomer ved PCO:

 • Uregelmessige menstruasjoner ofte lange sykluser > 35 dager
 • Uteblitt menstruasjoner (i noe tilfella bare 2-3 mens per år)
 • En økt tendens til å gå opp i vekt
 • Evt lett hårvekst
 • Tar lengere tid å bli gravide
 • Lett akne

Symptomer ved PCOS:

 • Uregelmessige menstruasjoner ofte lange sykluser > 35 dager
 • Uteblitt menstruasjoner (i noe tilfella bare 2-3 mens per år)
 • Høyere nivåer av det mannlige kjønnshormonet (Testosteron)
 • En tendens til å ha økt hårvekst (hirsutisme), dvs. ansiktshår og/eller økt hårvekst på kroppen mens håret på hodet kan bli tynnere.
 • Overvekt
 • Akne
 • Fatique
 • Infertilitet; vanskelig å bli gravide og må søke hjelp å bli gravide ved hormon behandling.
 • PCOS kan øke forekomsten av komplikasjoner som spontanabort, svangerskapsdiabetes, prematur fødsel og svangerskapsforgiftning.
 • Kvinner med PCOS, fra 35-40 år, har økt risiko for spontanaborter og kromosomfeil hos fosteret. De har også økt forekomst av svangerskapsdiabetes og svangerskapsforgiftning.

Diagnosen ved PCO/PCOS:

 • Sykehistorien i seg selv er stort hjelp
 • Gynekologiske undersøkelse
 • Ultralyd undersøkelse
 • Blodprøver som vil avsløre unormale hormonnivåer

Prognosen:

Prognosen er avhengig at man har det riktig behandling ved PCO/PCOS da tilstanden er kronisk. Den rette behandling og vektreduksjon forminsker en god del av plagene.

Behandlinger ved PCO/PCOS

Det er ingen konkret behandling for tilstanden. Og avhengig om man vil bli gravide eller ikke.

Hvis man har ikke barneønske;

 • Normalisert vekt
 • Fysisk aktivitet
 • P-piller

Hvis man har barneønske;

 • Normalisert vekt
 • Fysisk aktivitet
 • Metformin kan bidra til kontroll av menstruasjonen og redusere uønsket hårvekst. Legemiddelet brukes vanligvis mot diabetes, og reduserer blodsukkeret.
 • Evt å destruere noe av eggstokkenes overflate for å dempe den unormale hormonproduksjonen. Det gjøres via laparoskopi, som er en kikkhullsoperasjon, slik at det blir lettere å bli gravid.
Bestill time hos gynekolog hvis du har PCO/PCOS symptomer.