Mykoplasma

Genital mykoplasmainfeksjon er en seksuell overførbar infeksjon med bakterien Mycoplasma genitalium. Flere typer av mykoplasmer kan gi sykdom hos mennesker.

Bakterien overføres seksuelt og kan forårsake uretritt hos både kvinner og menn samt cervisitt hos kvinner. Det er fortsatt usikkert om bakterien kan forårsake infeksjon i øvre genitaltraktus med eventuelle senfølger, som infertilitet og kroniske bekkensmerter. Det er derfor behov for mer kunnskap om bakteriens utbredelse og om og i hvilken grad den kan forårsake komplikasjoner og senfølger hos den smittede. Andre mikrober i familien Mycoplasmatacea finnes i varierende grad blant den naturlige flora i cervix og uretra. Disse er Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum og Mycoplasma hominis. Deres rolle som sykdomsfremkallende bakterier er uklar.

Smittemåte: Direkte kontaktsmitte gjennom samleie. Det er ikke vist om M. genitalium kan overføres gjennom oralsex, eller om slik smitte spiller noen rolle i smitteoverføring.

Inkubasjonstid: Usikkert, men antagelig 1-2 uker

Symptomer og forløp: Symptomer på genital mykoplasmainfeksjon kan ikke skilles fra genital klamydiainfeksjon. Uretritt kan hos begge kjønn gi sparsom utflod, brenning og svie ved vannlating. Infeksjon hos kvinner forårsaker cervisitt med endocervical utflod og erytem. Det er antatt at mange kan ha asymptomatisk infeksjon med M. genitalium. Det foreligger lite kunnskap om infeksjonens naturlige forløp og det er fortsatt usikkert om bakterien kan forårsake infeksjon i øvre genitaltraktus med eventuelle senfølger, som infertilitet og kroniske bekkensmerter hos kvinner og komplikasjoner som epididymitt eller prostatitt hos menn.

Mycoplasma forkommer både hos menn og kvinner. 1-5 % av unge kvinner og menn har ingen symptomer.

Behandling: Anbefalt behandling er azitromycin eller Doxylin av begge partnere.

Kondom beskytter deg imot Mycoplasma infeksjon.