Lichen sclerosus

Hva er Lichen sclerosus?

Lichen sclerosus, er en kronisk hudlidelse, i form av hvite, røde, pigmenterte, hevede utslett, noen ganger med små sår, som er karakterisert ved kløe, smerte og ubehag rundt kjønnsåpningen hos kvinner. Unntaksvis kan tilstanden også forekomme andre steder på kroppen. Plagene kan gi problemer med å gjennomføre samleie.

Den nøyaktige forekomsten er ikke kjent, men tilstanden er ganske vanlig. De fleste tilfellene forekommer hos kvinner etter overgangsalderen, men tilstanden kan ses hos kvinner i alle aldersgrupper. I sjeldne tilfeller opptrer tilstanden også hos menn med sårdannelse på ytre delen av penis.

Hva er årsaken til Lichen sclerosus?

Årsaken er ukjent, men sannsynligvis skyldes en unormal/redusert immunreaksjon. Det kan forekomme flere tilfeller i samme familie av begge kjønn. Det finnes ingen klare teorier om årsak, selv om auto immun sykdom kan mistenkes hos noen. Hos 3-5% av dem med denne tilstanden kan utslettet med tiden utvikle seg til hudkreft (plateepitelkarsinom).

Hvilket symptom kan man ha ved Lichen sclerosus?

Hos kvinner;

 • Hudforandringer i form av hvite, røde, pigmenterte, hevede utslett, evt. med små sår.
 • Typiske plager er kløe og smerter, og det kan foreligge synlige hudforandringer.
 • Huden blir blek eller hvit, enten flekkvis eller i hele vulvaområdet – eller unntaksvis på andre lokalisasjoner, f.eks. på halsen.
 • Huden blir «sigarettpapir»-hud, det vil si huden er tynn, hvit og rynket.
 • Det finnes også en variant (plateepitelhyperplasi) der det finnes flekker med fortykket hud og fargeendringer fra hvitt til grått.
 • Inngangen til skjeden kan bli trang og «gro igjen» .
 • Noen er uten symptomer og tilstanden oppdages tilfeldig i forbindelse med rutinemessig gynekologisk undersøkelse.
 • Smerter ved samleie. Det skyldes arrdannelse og sammenvoksinger omkring skjedeåpningen. Noen ganger strammer huden rundt skjedeåpningen seg så mye at det kan være vanskelig eller umulig både å gjennomføre samleie og til og med å late vannet.

Hos menn;

Hud forandringer som hvite flekker og tynn og skjør hud. Hos menn gir den først og fremst forandringer på penis der forhuden blir arr-forandret, skrumper og vanskeliggjør samleie.

Hvordan man kan stille diagnosen?

Langvarig hudforandringene og symptomer kan gi mistenke om diagnosen Lichen sclerosus. Noen ganger mistolkes tilstanden som en soppinfeksjon, men det oppstår ingen bedring med antisopp-behandling. Ved usikkerhet om diagnosen vil gynekologen ta en vevsprøve (biopsi). Mikroskopi av vevs prøven vil da med stor sikkerhet kunne gi diagnosen.

Hvordan man behandler Lichen sclerosus?

Lichen sclerosus er langvarig hudlidelse, og målet med behandlingen er å helbrede eller lindre plager. Fordi huden ved Lichen sclerosus er tynn, tørr og pergament liknende, bør det tas hensyn til:

Hygieniske tiltak;

 • Unngå overdreven tørking av huden etter vask eller bad.
 • Fuktighetskrem eller -oppløsning bør brukes daglig.
 • Unngå irritantier og allergener,
 • Bruk bomullsundertøy og unngå stramme, tettsittende klær.
 • Seksuell avholdenhet kan være aktuelt for en periode dersom sex forverrer kløen og plagene, eventuelt den første tiden etter at behandlingen er startet.

Medisinske behandling;

 • Behandles med hydrokortison krem/salve (Dermovat) 2 ganger per dag opp til 12 uker
 • Dosen avtrappes til en gang daglig og senere en gang per uke.
 • Ved nye oppblussing kan dosen økes til 1-2 ganger daglig i noen uker.
 • I behandlingsresistente tilfeller hudlege/plastisk kirurg vil vurderer kortison injeksjoner.

Kirurgi behandling;

 • Hos pasienter med påviste celleforandringer, eventuelt der det foreligger hudkreft kreves kirurgiske behandling.
 • I tilfeller der inngangen til skjeden er grodd igjen, kan kirurgi gjøres for å lage god åpning igjen.

Laser behandling;

 • En CO2 fraksjonert laser behandling, kjent som Mona Lisa touch laser behandlinger er en ny og revolusjonerende behandling som kan gi meget god effekt og forbedring hos pasienter med Lichen. Dette er vel dokumenterer behandling med flere studier og forskning. Behandlingen er kjent i noe år i utlandet, men relativ nytt i Norge. Det kreves 3 behandlinger med 4-6 uker intervall og tilrådes en enkelt gang per år som vedlikehold over tid. Det er ikke noe alder grense og alle med Lichen kan få laser behandling, unntatt gravide kvinner og de med Lichen som har utviklet til kreft.

PRP behandling;

PRP er forkortelse for Platelet Rich Plasma som er en helt ny behandlingsmetode for Lischen sclerosus. Denne PRP behandlingen har vist seg å ha svært god effekt på Lichen sclerosus pasienter. I kombinasjon med laser blir effekten ytterligere bedret, og vi ser svært gode resultater hos personer som ikke hatt god effekt av steroid behandling tidligere.