Atopisk eksem

En vanlig, kronisk hudsykdom, som hyppigst ses hos barn. Den gir utslett med tørr og kløende hud. Utslettet er typisk lokalisert til ansikt, i albuer og knehaser, men kan ses overalt på kroppen.

Årsaken til atopiske eksem er ukjent, men kombinasjon av miljø faktorer, genetisk og forsvarsmekanismen har en stor roll for forekomst og utvikling av sykdommen.

Symptomer

  • Tørr hud
  • Rødhet
  • Hevelse
  • Kløe

Behandling

Behandling av atopiske eksem er avhenge av alder, hvor alvorlig eksemet er, hvor på kropper det oppstår, og hvor lenge man har hatt det.

  • Fuktighet krem
  • Kløe stillende midler/kortison kremer
  • Lysterapi
  • Systemisk behandling med immundempende midler
  • Oppfølgning av hud