Allergisk eksem

Allergiske eksem eller kontaktallergi kan komme pga et betennelse tilstand som utløses pga irriternede stoffer eller av en allergi .

Allergien kan oppstå dersom man er følsomt for noe stoffer som inneholder noen allergener som man kan ikke tåle det. Overreaksjon på disse stoffer avhengig fra stoffmengder og varierer fra person til person.

Allergiske faktorer kan vær dyre, metal, planter og plante stoffer, bi, gummi, farge stoffer, parfymer kjemikal stoffer, osv.

Noe er mere utsatt enn andre, f.eks. personer somarbeider som Kok, gartnere, industri laboranter, malere, frisør, murer og noe helsepersonell.

Symptomer

Symptomer kan forekomme fra få minutter til innen 2-3 døgn. Og det kan vær fra lett grad til alvorlig tilstand. Det vanlig symptomer kan vær:

 • Utslett
 • Kløe
 • Rødme
 • Hevelse
 • Tørre, sprukken og fortykket hud

Behandling

 • Unngår allergenet eller den irriterende stoffet, så fort som mulig.
 • Bruk hansker
 • Kløedempende midler
 • Lokal behandling med kortison krem
 • Evt antibiotika behandling
 • Lys behandling (i enkelte tilfella)
 • Kontakt hudlege ved alvorlig tilstand/ langvarig symptomer