Dr. Espen Lindholm

Anestesi lege

Spesialist i indremedisin og anestesiologi. Erfaring fra anestesi virksomhet ved Sykehuset i Vestfold og Oslo Universitetssykehus. Dr. Lindholm er opptatt av å kunne gi pasienten en opplevelse av trygghet og selvkontroll i forbindelse med narkosen vi tilbyr. Vi vet at enkelte pasienter trenger spesielle behov og vil forsøke å etterkomme disse innenfor faglig forsvarlighet. Vi benytter en kombinasjon av medikamenter som gir liten risiko for kvalme og oppkast etter narkose. Til tross for omfattende gynekologisk kirurgi, jobber han for at pasientene etter behandlingen skal ha mest mulig smertefrihet.