Dr. Jan Mellembakken

Gynekolog

Dr. Med Jan Mellembakken er spesialist i Gynekologi og Obstetrikk, utdannet ved Universitetet I Oslo i 2002. Jan har bakgrunn utdannelse i marketing og administrasjon 1976. Han har Dr. grad i svangerskaps forgiftning og inflammasjon i 2002. Han har i tillegg 2 år utdannelse innenfor kognitiv atferdsterapi. Han har publisert mer enn 20 vitenskapelige artikler innenfor temaet barnløshet/reproduksjon.
Siden 2004 har han arbeidet ved Reproduksjonsmedisinsk seksjon, Oslo Universitets-sykehus (Rikshospitalet og Ullevål sykehus) i forbindelse med utredning av infertilitet og behandling. Han har stort innblikk og erfaring innenfor PCOS hos kvinner i forbindelse med ufrivillig barnløshet.